Vilkår og privacy - clairvoyante

Gå til indhold

Hoved menu:

Clairvoyance
Brugeranvendelses vilkår
Når du som bruger anvender clairvoyante.dk er du hermed gjort opmærksom på, at anvendelsen af den/de clairvoyante rådgivere sker på dit eget ansvar samt at www.clairvoyante.dk kun er formidler af annoncer og alene har til formål at virke som annoncested. Vi påtager os intet ansvar for den rådgivning du får og de følger den måtte have. Dette forbehold gælder ubetinget og følger af anvendelsen af denne portal.

Vi gemmer ikke cookies og sporer ikke din IP-adresse eller på anden måde registrerer dit besøg på sitet.

Vilkår for den clairvoyante rådgiver
Når du som clairvoyant rådgiver benytter denne portal, er du underlagt blandt andet nedenstående vilkår og betingelser, der ikke nødvendigvis er fyldestgørende.

Anvendelse

Som autoriseretbruger på denne portal er du ansvarlig for at samtlige love omkring annoncering, markedsføring og anvendelse af persondata overholdes, herunder lov om anvendelse af fortrolige persondata (Dataloven) og andre, der måtte være relevante i denne forbindelse.

Som bruger af denne portalen bør du læse disse brugerbetingelser grundigt igennem. Såfremt disse betingelser ikke anerkendes uden forbehold, må der ikke gøres brug af portalen. Adgang til og brug af beskyttede sider og områder på portalen er forbeholdt autoriserede brugere, der kan oprette profil via portalen.

Vi lægger stor vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af denne portal. Derfor er det af stor betydning for os, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af brugere, ikke kommer til andres kendskab. Derfor gør vi vores bedste for at holde en høj grad af datasikkerhed.

Ved at lade www.clairvoyante.dk håndtere din annonce profil optræder vi som databehandler for dig. Du er selv dataansvarlig og deraf følger, at du selv må holde dine informationer opdaterede, sikre at de følger enhver lovgivning samt at du ikke lover mere end du kan holde i din profilannonce. Profilannoncen må ikke indeholde nedsættende, ulovlige, krænkende, seksuelle, racistiske forhold, fotos eller tekster. Et sådant indhold vil uden yderligere varsel blive slettet og kontoen med din adgang til kontoen blive lukket.

www.clairvoyante.dk videregiver ikke oplysninger eller brugerdata til trediemand. Vi benytter ikke cookies eller andre former for dataopsamlinger. Data anvendes kun til portalens formål og udstedelse af faktura.

Betaling
Køb af oprettelsen sker ved fremsendelse af faktura til betaling via netbank eller MobilePay. Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Betaling medfører ret til at anvende portalen til annoncering af din clairvoyante rådgivning. Ved manglende eller for sen betaling spærres kontoen for adgang, såfremt indbetalingen udebliver mere end 4 dage efter påkrav.

Accept
Når man benytter eller går ind på denne internetadresse, accepterer man disse betingelser for brug, uden forbehold af nogen slags og det gælder også til enhver tid for øvrige retningslinjer gjort gældende og tilgængelige via sitet.

Portalen og/eller folkene bag portalen kan ikke drages til ansvar – hverken direkte eller indirekte – for følger, der kunne være en konsekvens af brug eller misbrug af informationer der refereres fra, henvises til, eller direkte findes på portalen.

Ejer og rettighedshaver:
Kjeld Petersen

AUGUST 2016. Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Væsentlige ændringer meddeles hver enkelt kunde ved udsendelse af information herom
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu