Om clairvoyance - clairvoyante

Gå til indhold

Hoved menu:

Clairvoyance
Clairvoyance

Hvad er clairvoyance? Clairvoyance er svar på fortid, nutid og muligheder om fremtiden.

Clairvoyance er en hjælp til dig, der af den ene eller anden grund, ikke kan finde dit ståsted eller føler dig forvirret og usikker. Clairvoyance er ikke endegyldige sandheder eller uforklarlige fænomener, men en god måde at få råd og vejledning fra dine åndelige vejledere. Du har altid kontakt til dine åndelige vejledere, men det kan være svært selv at tolke de budskaber, du får. Derfor kan du med fordel søge hjælp hos en clairvoyant rådgiver, men du er selv ansvarlig for, om du vil følge de råd, du får under seancen.

Vi anbefaler dig, at du tager de råd til dig, som du føler for, og i det hele taget bibeholder din sunde fornuft, og ikke betragter den clairvoyante rådgiver som et orakel, der har svar på alt. For den clairvoyante rådgiver er budbringer for den åndelige verden, og kan derfor alene give svar videre. Du skal således selv tage stilling til de budskaber og råd du får, og hvilke konsekvenser du vil tage heraf. Ansvaret er dit, mulighederne bestemmer du selv.

Hvad er clairvoyance
Clairvoyance betyder egentligt klarsyn, men klarhørelse eller klarfølelse er også udtryk for clairvoyance. De fleste clairvoyante har både klarsyn og klarhørelse.

Hvordan foregår en Clairvoyance ?
En clairvoyance eller en sitting som det også kaldes, foregår hos de fleste clairvoyante sådan, at du og den clairvoyante sidder overfor hinanden på et par stole. Den clairvoyante "stiller ind" på dig og sittingen går i gang. Ønsker du sittingen indspillet, har de fleste en båndoptager (eller Cd brænder ) tændt under forløbet.

Hvad kan du bruge det til?
Clairvoyance er en god løsning for dig, der ikke kan finde dit ståsted eller er forvirret med hensyn til valg, du står overfor. Clairvoyance er ikke kun et spørgsmål om at få endegyldige budskaber serveret, men i højere grad et fornuftigt redskab til at skabe ro og få vist vejen til nogle mulige løsninger, der kan skabe grobund for dit eget valg, uanset hvad forholdet drejer sig om.

Når du får budskaber fra den enden side, så beslutter du dig for, om du følger disse eller om du hellere vil følge dit eget valg. Alle valg og beslutninger har konsekvenser, også dem du ikke tager.

Du kan trygt forholde dig til de råd, du får, men den clairvoyante har ikke nogen endegyldige svar på dine problemer, så du må være indstillet på, at du vil skulle træffe dine egne afgørelser, ligesom du vil få skabt forståelse for dine egne svagheder og styrker, som du selv skal arbejde videre med.Ligeledes vil du få redskaber til at komme i nærmere kontakt med dit indre, så du kan finde vej til selv at få løsninger, når du er i vildrede. Det kaldes også brug af intuition.

Find din clairvoyante rådgiver her på sitet. De clairvoyante rådgivere er selvstændige og clairvoyante.dk er ikke ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for de informationer, som du modtager.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu